Leestijd: 3 minuten

Kenmerken en symptomen van aanpassingsstoornis, overspanning, burn-out

  1. De ontwikkeling van emotionele of gedragsmatige symptomen als reactie op een of meer aanwijsbare stressoren die optreden binnen drie maanden na het begin van de stressor(en).
  2. Deze symptomen of gedragingen zijn klinisch significant, zoals blijkt uit een of beide van de volgende kenmerken:
  • Duidelijke lijdensdruk die niet in verhouding staat met de ernst of intensiteit van de stressor, rekening houdend met de externe context en de culturele factoren die de ernst en presentatie van de symptomen kunnen beïnvloeden. 
  • Significante beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen.
  1. De stressorgerelateerde stoornis voldoet niet aan de criteria voor een andere psychische stoornis en is niet slechts een exacerbatie van een reeds bestaande psychische stoornis.
  2. De symptomen zijn geen uitingen van normale rouw.
  3. Zodra de stressor of de gevolgen daarvan zijn verdwenen, persisteren de symptomen niet langer dan nog eens zes maanden.

 

Er is sprake van burn-out als voldaan is aan alle drie onderstaande criteria.

  1. Er is sprake van overspanning.
  2. De klachten zijn meer dan 6 maanden geleden begonnen.
  3. Gevoelens van moeheid en uitputting staan sterk op de voorgrond.

Toelichting op de definitie van burn-out

Criterium A positioneert burn-out als een vorm van overspanning, terwijl criteria B en C aansluiten bij de gangbare beeldvorming omtrent burn-out: chronische klachten waarbij moeheid en uitputting op de voorgrond staan.

De lange duur van de klachten (criterium B) kan wijzen op een minder effectieve copingstijl van de betrokkene. Dat moeheid en uitputting op de voorgrond staan (criterium C) kan wijzen op een neiging tot somatiseren.

Het benoemen van burn-out in plaats van overspanning heeft nut omdat een minder effectieve copingstijl en een neiging tot somatiseren specifieke aandacht in de behandeling behoeven. Werkgerelateerdheid is zeker geen noodzakelijk kenmerk van burn-out. Het kan ook bijvoorbeeld bij intensieve mantelzorgtaken of (chronische) somatische aandoeningen voorkomen.

Bron: GGZ standaarden

 
Rust, zelfvertrouwen, plezier

Lotty Rothuizen


Schrijfster, coach en buitenmens.

Ik doe waar ik goed in ben en waar ik blij van word en waar ik anderen mee help. Schrijven, wandelen, coachen. Los van elkaar of in verschillende combinaties. Het werkt!

So many ways to say hello!


06- 13 59 30 44 | [email protected] | Padakker 36, 4824SR, Breda

BTW-id: NL001649116B96 | KvK 20169938

 Algemene Voorwaarden | rek.nr: NL55ABNA0831823070